LJ M 1

Tillverkad 1921 vid DEVA (Diesel-Elektriska Vagn-Aktiebolaget), Västerås, tillverkningsnummer 16.
Motor: Atlas Polar Z6F, V6 dieselmotor på 120 hkr.
Lollandsbanans lok trafikerar museibanan mellan Maribo och Brandholm, på Lolland, Danmark. Det är världens äldsta diesel-elektriska lok i drift.
Fakta:


Lollandsbanans LJ M 1 - 29 juli 2020
Foto: Niels Stummann

Foto: Niels Stummann

Original Nife-batterier
Foto: Niels Stummann

Foto: Niels Stummann

Foto: Niels Stummann

Foto: Niels Stummann

Foto: Niels Stummann

Lokomotivfører Jens Halck
Foto: Niels Stummann

Lokomotiv føre aspirant Kristian Bruun
Foto: Niels Stummann


Tillbaka till dieselmotorvagnar
Tillbaka till startsidan