Långrör

Oregistrerad
Byggd 1875 vid Keillers Mek. Verkstad AB, Göteborg Nb 185 (Järn)
47,1 x 10,85 x 5,0 fot – 16,23 / 8,11 (MB 1875)
15,65 x 3,68 x 1,60 m - 16,23/8,11 (MB 1899).
Maskin: Varvets comp. ångmaskin på 50 Ihk.

Byggdes för Olof Wijk & Co, Göteborg, som ägde Långrörs sågverk. Namnet blev också LÅNGRÖR. Såldes 1902 till Aug. Östman m.fl. i Husum för 7.000 kr. Namnet ändrades till HEROS
Text: Bengt Westin


Långrör
Foto i Lars Brolins saml.


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan