Lauri


Byggd 1931 vid A Ahlström Osakeyhtiö, Varkaus
19,9 x 4,75 x 1,8 m. 43,33 brt.
Maskin: ångmaskin 130 IHK

Byggdes för räkning VR. Var i drift på Saimaa till 1968. Lades upp och såldes 1971.
Fakta: steamship.fi


LAURI
Foto Malte Eriksson via Bengt Westin

LAURI i Villmanstrand - 6 juli 2018
Foto Christer Samuelsson


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan