Lelång

Byggd 1872 vid Akers Mek. Verksted A/S, Kristiania (järn) Nb 69
15,65 x 3,93 x 1,90 m (Nybyggd 1872)
15,54 x 3,82 x 1,68 m (SV 1915)
Maskin: Okänd ångmaskin på 65 Ihk

Byggdes för Saugbruksforeninga i Fredrikhald, Nössemark som LELÅNG. Överfördes ca 1915 till AB Lee Bruk, Ed som tydligen ägdes av Sugbruksföreninga. Köptes 1943 av AB Strands Sågverk, Strand som den 28 juli 1955 hyrde ut båten till Västsvenska Virkesföreningen, Bengtsfors. 1959 var hon tillbaka i Strand och såldes 1980 till Stig Holm, Göteborg som använde henne som fritidsbåt. Bengt Nord, Stenkullen köpte henne före 1987 men 2002 låg båten i ett eländigt skick på land i Kvarnabo. LELÅNG köptes för en symbolisk summa och kom 2003 till Haldenvassdragets kanalmuseum på Ørje i Norge. Båten har renoverats och målats både ovan och under vattenlinjen. Avsikten är att båten skall stå på land under de närmaste åren.
Text: Bengt Westin, Harald Lorentzen


LELÅNG - 1872
Ritning via Harald Lorentzen

LELÅNG på äldsta kända fotografiet av båten - 1880
Foto via Harald Lorentzen

LELÅNG - 1919
Foto via Harald Lorentzen

LELÅNG - 1950
Foto via Harald Lorentzen

LELÅNG
Foto Bengt Westins saml.

LELÅNG i skogen vid Kvarnamo station i Sverige - 2002
Foto Harald Lorentzen

LELÅNG under renovering på Haldenvassdragets Kanalmuseum, Ørje - 2007
T.v- Arne Ø. Holm och t.h. Harald Lorentzen. Bägge herrarna har tillsammans författat en bok om båten.
Foto via Harald Lorentzen

LELÅNG på land vid Haldenvassdragets kanalmuseum på Ørje i Norge - 140 år 24 juni 2012
Foto Harald Lorentzen


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan