Lemböte kapell

Lemböte kapell omnämns i kung Valdemars jordebok. Lemböte låg i segelleden mellan Danmark och Baltikum. Tre hamnar fanns här, Norrhamn, Västerhamn och Söderhamn. I kapellet kunde sjömännen be för en lycklig resa. Kapellet var helgat åt Sankt Olof. Under 1500-talet tappade området i betydelse då den tidens större fartyg kunde segla direkt mellan Östersjöns länder. Kapellet förföll under åren som gick. 1892 restaurerades ruinen en första gång och har sedan restaurerats i flera etapper. Numera hålls gudstjänster här sommartid igen.


Lemböte kapell - 31 augusti 2022
Foto Lars Johnson

Foto Lars Johnson

Foto Lars Johnson

Foto Lars Johnson

Västerhamn ligger två hundra meter från kapellet. Det var den viktigaste av hamnarna vid Lemböte kapell. Hamnen tappade i betydelse när större fartyg blev vanligare.
Foto Lars Johnson

Foto Lars Johnson

Foto Lars Johnson

Foto Lars Johnson

Foto Lars Johnson

Foto Lars Johnson


Tillbaka till kyrkor på Åland
Tillbaka till startsidan