Lemlands kyrka

Lemlands kyrka är helgad åt Sankta Birgitta (1400-talet). Innan dess var kyrkan troligtvis helgad åt Sankt Nikolaus, som var sjöfartens skyddshelgon. Tidigare låg här en kyrka av trä, troligen från tidigt 1200-tal. Stenkyrkans tidigaste delar är från sent 1200-tal.


Lemlands kyrka - 31 augusti 2022
Foto Lars Johnson

Foto Lars Johnson

Foto Lars Johnson

Foto Lars Johnson

Foto Lars Johnson


Tillbaka till kyrkor på Åland
Tillbaka till startsidan