Leninets

Byggd 1953 vid Wärtsilä, Åbo, Finland
Brt 543
Sovjetisk tjänst
Fakta: Anders Thorén


LENINETS
Foto i Conny Gustavssons saml.

LENINETS
Foto i Conny Gustavssons saml.


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan