Lennart

SFBT-12225
Byggd 1905 vid Lundby Mek. Verkstad AB, Göteborg Nb 20 (stål)
16,02 x 4,17 x 2,33 m – 29 / 0 (Nybyggd 1905)
16,29 x 4,27 x ?? m – 31 / 0 (SS 1983)
Maskin: Varvets 2cy comp.ångmaskin på 100 Ihk - ersatt av en okänd dieselmotor på 200 Ehk (1961)

Byggdes för Grus & Sandcement AB, Stockholm som LENNART. Köptes 1914 av Stockholms Transport & Bogserings AB, Stockholm för 23.000 kr, men såldes igen 1921, till AB Stora Essinge Ångtvätt, Stockholm. De betalade 30.000 kr och döpte om till ESSINGE ÅNGTVÄTT II. Köptes 1929 av C.G. Gustafsson, Stockholm och blev LENNART igen, men han sålde före 1947 till AB Betongindustri, Stockholm. Motoriserades 1966 och köptes något år senare av Lars Jonasson, Väddö, som 1973 sålde till Gösta Åstedt, Köping som förde över båten 1975 till AB Mälarbogsering /G. Åstedt/, Köping och bogserade timmer på Mälaren till mitten av 1990-talet. Är numera fritidsbåt i Köping. Såld 2013 till Jonny Jägerving, Storön, Kalix.
Text: Bengt Westin, Oscar Wulff


LENNART
Lennart
Foto: Bengt Westins saml.

LENNART
Lennart
Foto: Bernt Fogelberg i Bengt Westins saml.

LENNART
Lennart
Foto: J C Lund i Bengt Westins saml.

LENNART, Stockholm 23/7 1994.
Lennart
Foto: Krister Bång via Patrik Nylin

LENNART i Köping 4/8 2006.
Foto: Lars Johnson

Foto: Lars Johnson

Lennart
Foto: Lars Johnson

Lennart
Foto: Lars Johnson

LENNART i Köping 25/2 2007.
Foto: Anders Winter

LENNART i Köping 21 maj 2011
Foto: Anders Winter

Foto: Anders Winter

Foto: Anders Winter

LENNART i Köping - 10 juli 2012
Lennart
Foto: Bengt Westin

TELLUS (SM 178) och LENNART i Kyrkviken, Ornö.
Lennart
Foto: Oscar Wulff

LENNART vid Berghamn utanför Storön, Kalix, straxt efter hemkomsten - juli 2013
Lennart
Foto: Jonny Jägerving

LENNART vid Wiréns slip (vid aktern syns Lidwalls sjötraktor 698) - 21 oktober 2013
Lennart
Foto: Jonny Jägerving


Tillbaka till TB
Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan