Liam


Byggs på Dåfjorden Slipp
7,90 x 6,0 x 3,4 m.
Maskin är ännu ej monterad, men man räknar med en b.p. på 11 ton.

Båt nummer två av varvets konstruktion under byggnad (2022).
Båt nummer ett (DÅFJORD), var tänkt som en prototyp i liten skala för utvärdering. Denna båt är något större. Varvet har haft fullt upp med andra arbeten men nu har arbetet med denna båt återupptagits.
Fakta: Torstein Saksvik


LIAM - november 2021
Foto Torstein Saksvik

Foto Torstein Saksvik

Propellern blir 2,2 m
Foto Torstein Saksvik

LIAM - mars 2022
Foto Steinar Andersen via Torstein Saksvik

Foto Steinar Andersen via Torstein Saksvik

Foto Steinar Andersen via Torstein Saksvik

Foto Steinar Andersen via Torstein Saksvik

Foto Steinar Andersen via Torstein Saksvik

Foto Steinar Andersen via Torstein Saksvik


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan