Lill-Jim


LILL-JIM på Mälarvarvet 6/12 2008
Foto Per Dunberg

Foto Per Dunberg

Foto Per Dunberg

Foto Per Dunberg


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan