Lindö I

SGUE – 5281
Byggd 1911 vid Ljusne Mek. Verkstad AB (stål)
19,40 x 4,63 x 1,88 m – 48,14 / 32,08 (MB 1911)
Maskin: Varvets ångmaskin på 25 Ihk, ersatt av en dieselmotor 1959 på ?? hk.

Byggdes som kombinerat passagerar- och lastfartyg för Arvid Källberg och Johan Edman, Gävle som REX. Övertogs av Edman ensam den 21 mars 1914 för 8.000 kr men fortfarande i SS 1917 står Källberg som ägare? Såldes 1920 till Carl Johan Bäckman, Stockholm 20.000 kr som en vecka senare sålde till Karlskrona Ångslups AB, Karlskrona. Namnet där TROSSÖ och priset 42.000 kr. Köptes till Härnösand den 15 april 1921 av Pr/ Felix Andreas Pettersson för 35.000 kr och döptes om till LUNGÖ. Såldes igen för 20 000 kr den 11 mars 1933 till ett partrederi i Härnösand med Erik Manfred Nordlander som huvudredare och Jonas Wilhelm Pettersson 1/3 och Johan Pettersson 1/3 som medredare, men den 28 maj 1934 meddelades att Helmer Lundgren var ny huvudredare tillsammans med A.H. Lundgren och Axel Bertil Nordin 1/3 vardera. Byggdes om till färja med plats för ett par bilar och användes på lederna Kinnmärgen-Frånö och Sandö-Lunde, men lades upp 1943 när Sandöbron var klar. Såldes 1944 till Stockholms Kustartilleriförsvar, Vaxholm. Där blev äntligen! namnet SANDÖ. I januari 1955 köptes båten av Gösta Åstedt, Köping, han betalade 6 250 kr och använde den som bogserbåt utan egentlig ombyggnad till 1959, då han sålde igen för 2 800 kr i aug 1959 till Pr/ Martin Alexandersson, Norrköping. Hos Alexandersson blev den ombyggd till ”riktig” bogserare med dieselmotor. I samband därmed fick båten sitt fjärde ”Ö-namn”, LINDÖ I. Alexandersson dog 1962 och änkan Hanna Ingeborg tog över, men överlämnade rodret 1970 till sonen Hans Martin. Denne sålde 1973 till Lennart Jonsson, Motala som direkt sålde vidare till Roland Johansson, Vadstena. Där uppgavs båten vara kranpråm! Okänt öde.
Text: Bengt Westin


LUNGÖ
Foto i Jan Häggströms saml. via Bengt Westin

SANDÖ
Foto: Gösta Åstedt via Bengt Westin

SANDÖ
Foto: Gösta Åstedt via Bengt Westin

SANDÖ
Foto: Gösta Åstedt via Bengt Westin

LINDÖ I - 25/7 1964
Foto: Bernt Fogelberg via Bengt Westin

LINDÖ I - 20/7 1967
Foto: Bernt Fogelberg via Bengt Westin


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan