Linge

A 874 - HrMs LINGE är en av Holländska Marinens kustbogserare av Deltaklassen.
27,5 m lång

HrMs Linge
Foto ur Ola Kvarnströms arkiv


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan