Lisa

Oregistrerad
Byggd okänt år vid okänt varv (Tyskland?)
Mått okända
Maskin: Okänd ångmaskin på 60 Ihk. 1953 installerades en Bolinder W7 på 60 hk, ersatt 1958 av en Albin G62 på 120 hk.

Byggdes för okända. Köptes före 1914 av Nya Murbruksfabriken i Stockholm AB, Stockholm och hette LISA. Såldes 1952 till Karl V.H. Sundberg, Sigtuna som 1953 byggde om till passagerarfartyg med motor och döpte om till SKOFJÄRDEN. Såldes 1961 utan motor till H Händel, Bålsta. Okänt öde.
Text: Bengt Westin, Lennart Sundberg


LISA 1952, utan panna och maskin
Foto Lennart Sundberg

SKOFJÄRDEN - passbåt vid Högmarsö
Foto Lennart Sundbergs saml.

SKOFJÄRDEN i Uppsala - 1958
Foto Lennart Sundberg

M/f SKOFJÄRDEN anländer Skoklosters brygga på sin sista vardagstur för seglationen
Foto UNT i Lennart Sundbergs saml

SKOFJÄRDEN i Uppsala
Foto UNT i Lennart Sundbergs saml


Tillbaka till Nya Murbruksfabriken AB
Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan