Små bogserbåtar/arbetsbåtar ur Bengt Westins samlingar.


BOLLSTA 2 - fotad i Väjabommen.
Foto: Helge Wehlin via Bengt Westin


"Sprängarbåten", Husum - fotad i Kramfors.
Håkan Sundström säger om den: Jag är ganska säker på att det är en båt som Ernst Öberg från Vike i Arnäsvall ägde, den användes bl.a ikring 1977-79 i flottläggningen vid Framnäskajen i Ö-vik. Jag tror också att han använde den vid sprängningsarbeten i Bergöfjärden. Ernst var sprängarbas på Skanska. Båten låg på land utanför hans bostad i minst 10 år, och det fanns många spekulanter på den, men han sålde den aldrig Han avled i mitten av 90-talet och sedan dess har båten försvunnit från gården. Vad jag vet hade den inget speciellt namn, men vi kallade den Sprängarbåten, och jag vet heller inget om var den finns nu. Motorn var en Scania 4:a har jag för mig.
Foto: Bengt Westin


UTANSJÖ - fotad i Kramfors. Se även här.
Foto: Helge Wehlin via Bengt Westin


Okänd
Foto: Helge Wehlin via Bengt Westin


HETÖGELN - fotad i Kramfors.
Foto: Helge Wehlin via Bengt Westin


LILL-GROGG - 4/5 2002 i Stocka
Foto: Bengt Westin

LILL-GROGG -19/8 2006 i Stocka
Foto: Christer Samuelsson


HERCULES - 13/7 1998 i Ratan. Numera fritidsbåt.
Foto: Bengt Westin

HERCULES - nov 2006.
Foto: Ulf Jonsson

HERCULES på Ö-viksfjärden 7/8 2007.
Foto: Ola Bäckström

Foto: Ola Bäckström


SFC-5828
VIKTOR - fotad i Grisslehamn 15/8 2004. Byggd 1969 i Sverige. 9,00 x 3,00 x 1,50 m. 150 hk.
Foto: Bengt Westin

Heter numera ALBIN AF SÖDERÖRA - fotad i Värtan 14/7 2008.
Foto: Christer Samuelsson

ALBIN AF SÖDERÖRA - fotad i Hammarbykanalen - 14 april 2021.
Foto: Anders Winter


COSTEAU - fotad i Lundevarv 11/9 1992. Ex. Bollsta. Byggd 1962 av Lidvall & Söner, Leksand. 11,50 x 3,57 x 1,70 m. Volvo-Penta Diesel på 165 ehk.
Foto: Bengt Westin


LJUSNE - fotad i Dockstavarvet 27/7 1992. Byggd 1952 på Mohögs MV i Gustavsvik. 12,96 x 4,19 x 1,93 m. 120 hk. Ägare Dockstavarvet, numera på Rindö.
Foto: Bengt Westin
Se även här.


TÄRNA - fotad i Marieberg 6/8 1972. Ägdes 1925 av Dynäs AB som WÄIJA II (Lill-Wäija). Köptes omkring 1960 av David Eriksson i Ramvik, kallades då TÄRNA. Ägdes sen av Bert Skoglund i Rö. Såldes 2000 till Claes Sandberg i Stockholm.
Foto: Bengt Westin

Se Erikssons andra båtar här.


BURE - fotad i Husum 14/7 1992. Byggd 1955 på Mohögs MV Gustavsvik. 11,90 x 4,10 x 2,04 m. 2 cyl Skandia råoljemotor, 2-takt, 150 ehk. Ersatt av Volvo-Penta TAMD 120 A 6 cyl 4-taktsdiesel på 300 ehk.
Foto: Bengt Westin


FRAMNÄS - Byggd 1964 på Mohögs Mekaniska Verkstad AB, Sundsvall. 13,34 x 4,05 m. Scania-Vabis 200 ehk. Byggdes för Wifstavarfs AB, Vivstavarv, som FRAMNÄS. Senare hos SCA, Sundsvall. B.O. Andersson, Sundsvall 1982 som STYRBJÖRN. Såld av Marinschakt Nord AB, Sundsvall till Peter Sundkvist hösten 2005.
Se även här.
Foto: Helge Nilsson via Bengt Westin


DUNKEN - fotad 9/11 1992 på Haraholmen i Piteå.
Foto: Bo Holmqvist via Bengt Westin


BRÄNNÖ
Foto: Bengt Westin


JOEL - Byggort och år är okänt. Ägdes av SCA i Obbola, köptes av Helge Wehlin på 1980-talet, såldes vidare till okända. Se även här
Foto: Helge Wehlin via Bengt Westin


OLLE - fotad i Ropsten 1977. Byggd 1930, okänt var. 11,80 x 2,82 x 1,35 m. Ett flertal ägare, bl a Avelins. Bytte namn till JIM.
Foto: Bengt Westin

Mer om Olle


ROBIN 2 - fotad i Hudiksvall 26/7 1982. Byggd 1954 på Mohögs MV, Gustavsvik. 11,95 x 3,80 x 1,55 m. 175 hk. Ägare JG Larsson, Hudiksvall.
Foto: Jan Häggström via Bengt Westin

Mer om Robin II


THORBJÖRN - fotad vid Karlsborgsverken 1992. Byggd 1913 på Metvikens Mek. Verkstad AB, Vasa. 10,29 x 2,76 x 1,10 m. Ursprunglig motor på 50 ehk ersattes av en Volvo-Penta på 85 ehk. Har gått i Haparanda, Seskarö, Örnsköldsvik, Köja, Nyborg och Karlsborg. Blev fritidsbåt på 1990-talet.
Foto: Bengt Westin


TUNADAL - fotad i januari 1964
Foto: Lars Petterssons saml. Bengt Westin


JOHAN - byggd vid Domsjö Svets Mek. Verkstad för MoDo. 12,55 x 4,00 x 2,00 m. Återfinns numera i Härnösand som PER JOHAN.
Se hela historien, samt fler bilder här...
Foto: J Robert Boman via Bengt Westin


Okänd - fotad i Luleå 18/7 1970. Ägdes av Josefssons.
Foto: J Robert Boman via Bengt Westin


LERVIK - byggd 1930 på Lerviks Varv, Alnön. 11,40 x 3,10 x 1,60 m. 50 ihk. Ägdes av C O Dahlström i Lervik.
Foto: Lars Petterssons saml. Bengt Westin


PITE ÄLV 4 - fotad på Luleå slip 1984.
Foto: Lennart Isaksson via Bengt Westin


PROUP - Båtskärsnäs slip 1986. Ombyggd till trålare i slutet av 80-talet. Senare såld österut.
Foto: Lennart Isaksson via Bengt Westin


TROGEN - Luleå slip 1986
Foto: Lennart Isaksson via Bengt Westin

Se även här


CARINA - Svartåstaden i Luleå 1987
Foto: Lennart Isaksson via Bengt Westin


KATRINA - Båtskärsnäs slip 1986
Foto: Lennart Isaksson via Bengt Westin

Se här - Salmis 1


HUSUM II
Foto: Bengt Westin


All information: Bengt Westin


Tillbaka till små bogserare/arbetsbåtar
Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan