Läsrum för sjömän i SverigeFörteckning och öppettider för dessa läsrum i Sverige - augusti 1939.
Stocka
Foto: Bengt-Olof Lindgren

Stocka 4/7 2006
Stocka
Foto: Bengt-Olof Lindgren

Är detta möjligen läsrummet för sjömän i Stocka. Skylten sitter i alla fall på ett av husen där.
Stocka
Foto: Bengt-Olof Lindgren


Vad fanns där att läsa? Med all säkerhet fanns tidningen UTE OCH HEMMA som utgavs av Svenska Kyrkans Sjömansvårdsstyrelse. Den utkom med 12 nummer per år och en årsprenummeration kostade 1939 kr 2:50.
Ute och hemma 1939

Ett utdrag ur tidningens augustinummer 1939, skriven av signaturen I.A.

Ute och hemma 1939

Ute och hemma 1939

Ute och hemma 1939

Från Bengt-Olof Lindgren


Maj 1942.

Ute och hemma 1942

Kriget har varat i två och ett havt år, det är svårt att hålla kontakten mellan sjömännen och hemmet. Det märks på innehållet i tidningen vid den här tiden med bl a sidor på efterfrågade sjömän.
Ute och hemma 1942

En påminnelse om svåra tider.
Ute och hemma 1942

Förmaning från den tiden.
Ute och hemma 1942

Sjömansinstitutet på Katarinavägen 19 invigdes 10 mars detta år.
Ute och hemma 1942
Bilder via Bengt-Olof Lindgren


Sjömansinstitutet ligger fortfarande på på Katarinavägen 19. Det är f.ö. här som klubb Maritim håller de flesta av sina möten.
Katarinavägen 19
Foto Lars Johnson

Katarinavägen 19
Foto Lars Johnson

Katarinavägen 19
Foto Lars Johnson


Tillbaka till Litteratur
Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan