Löfudden

SHTM - 9060
Byggd 1906 vid Sunds Mek. Verkstads Slip, Sundsbruk (stål)
19.00 x 4,48 x 1,84 m – 54,04 / 23,61 (MB 1946)
18,96 x 4,44 x 2,03 m – (SS 1955)
Maskin: 2 st Varvets 2cy comp.ångmaskin á 16 Ihk = 32 Ihk, ersatta av okänd motor på 60 Ehk (1946) och en Volvo TD 15 dieselmotor på 280 Ehk (1988)

Byggdes som bogserbåt för Indals Elfs Flottningskompani, Sundsvall namnet LÖFUDDEN. Kompaniet blev 1912 Indals Älvs Flottningsförening och 1918 Pr/ Indals Älvs & Ljunga Älvs FF, Sundsvall. Såldes den 21 nov 1936 till Karl och Gunnar Kull, Härnösand, som lät bygga om fartyget till lastbåt. Namnet moderniseras efterhand till LÖVUDDEN. Inköptes den 19 mars 1952 av John Axel Ernst Jernberg, Sundsvall för 15 000 kr, och han överförde på samma villkor båten till Elektriska Svetsnings & Bog­seringsbolaget som omändrade den till vatten- och bogserbåt med namnet TRIO. Roland Ragnvald Edström, Stockvik köpte henne den 11 juni 1964 för 10 000 kr, men sålde henne snart, den 5 okt, till Folke Lennart Andersson och Erik Jonas Edlund, ½ vardera, Sundsvall för samma 10 000 kr. Den 12 aug 1965 köpte Andersson Edlunds del för 200 kr men sålde henne den 14 okt 1970 för 3 000 kr till Stig Göran Göransson, Sundsvall som 1972 flyttade till Malmö. Sannolikt var hon då sedan länge fritidsfartyg. Via Pr/ B O Göransson (1982), Pr/ J Gustafsson (1988) och K Nilsson (1992) i Stockholm med namnet LÖFUDDEN igen, blev 1993 Eva Ginsburg, Stockholm ny ägare och hon sålde år 2000 till Peter Torbjörnsson, Stockholm som senare samma år överlät till Tony Johansson och Kerstin Andersson, Trosa.
Text: Bengt Westin


LÖFUDDEN
Foto Medelpads Sjöhistoriska Förenings fotosamling via Bengt Westin

LÖFUDDEN vid Utö - 28 juni 2003
Foto Christer Samuelsson via Bengt Westin

LÖFUDDEN i Trosa -3 juni 2006
Foto Lars Johnson

LÖFUDDEN i Trosa - 24 februari 2018
Foto Anders Winter

Foto Anders Winter


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan