Loke (1)

Oreg
Byggd 1875 vid Motala Mek. Verkstad AB, Motala (Järn)
16,63 x 3,70 x 1,68 m – (SV 1916)
16,80 x 3,98 x 1,68 m – (SS 1923)
Maskin: Varvets 2cy ångmaskin (12 ¼ ” x 11”) på 95 Ihk

Byggdes för C.J. Bång, Stockholm som LOKE men båten kom via fusion 1897 till Stockholms Transport & Bogserings AB, Stockholm. Såldes redan 1913 till Einar Sundberg, Sävsundet och omdöptes till TORE, och han överlät ca 1915 till G. Sundberg, Mosstena som sålde omkring 1922 till Stockholms Elektriska Pannrensnings AB i vilken firma han var ordf. Omkring 1923 köptes båten till AB J.E. Nordin, Stockholm (som ”exporterat” många båtar till Norra Sverige), och de sålde 1925 till Albin Johansson, Lappträsk, Sangis. I slutet av 30-talet blev J.A. Berg, Kalix ny ägare och han sålde 1937 till G. Höglund, Luleå som skrotade båten.
Text: Bengt Westin


Tillbaka till TB
Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan