Loke

SJXO – 10882
Byggd 1963 vid Bröderna Anderssons Verkstäder, Rossön (stål). Slutmonterades i Stockholm pga låga viadukter.
9,74 x 3,42 x 1.41 m – 11 / 7
10,39 x 3,42 x ?? m – 11 / 7
Maskin: Okänd dieselmotor på 170 Ehk

Byggdes för Ångermanälfvens Flottningsförening, Sollefteå som LOKE. Fanns 1962 hos P Bonnevier, Stavsnäs men såldes före 1969 till KB m. firma Söderholm & Larsson, Båt- och Snickerifabrik, Runmarö som senare sålde vidare till Witt Schakt & Sjötransporter AB, Nantes.

Christer Samuelsson:
På 60-talet hörde hon hemma ute i Stavsnästrakten och gick som kombinerad passagerar- och bärgningsbåt åt Stockholms Södra Skärgårds Samtrafik AB (SSSAB) även kallat "röda bolaget" då skroven var rödmålade.
Fakta: Bengt Westin, Christer Samuelsson, Lars Andersson (med under produktion samt senare i Nantes)


LOKE
Foto via Bengt Westin

LOKE vid Nantes. Skymningsbild från 2001.
Foto Anders Winter

Foto Anders Winter


LOKE vid Nantes, Resarö - 19/1 2003
Foto Christer Samuelsson


LOKE på Mälarvarvet - slutet av april 2009
Foto Per Dunberg

Foto Per Dunberg

Foto Per Dunberg

LOKE har fått ny botten på Mälarvarvet - maj 2009
Foto Per Dunberg

Foto Per Dunberg

Foto Per Dunberg


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan