Lok och vagnar på Torekällberget i Södertälje

Torekällberget, med inriktning på 1800-talsmiljöer, har numera två ånglok samt tillhörande vagnar i sina samlingar. Dessa skall renoveras och visas upp för allmänheten i en tidsenlig omgivning.


Före detta Saltsjöbaden Nr 7 på Torekällberget, Södertälje - 12 mars 2019
Foto: Lars Johnson

Skiss över hur loket kan komma att presenteras framöver.
Foto: Lars Johnson

Artikel i Länstidningen - mars 2019
Foto: Lars Johnson

Loket byggdes av NOHAB som nr 936. Levererades till Saltsjöbanan 1909, användes sista gången 1963, ställdes därefter av. Såldes 1977 till SÅS (Stockholms Ånglokssällskap).
13 maj 2019
Foto: Lars Johnson

23 maj 2019
Foto: Lars Johnson

23 maj 2019
Foto: Lars Johnson

24 september 2019
Foto: Lars Johnson

Foto: Lars Johnson

Foto: Lars Johnson

Foto: Lars Johnson

Stockholm-Saltsjöns Järnväg, SSnJ lok 5 - Saltsjöbaden nr 7 - vid Stadsgården 1954
Foto: Stig Eldö - Järnvägsmuseets fotosamling


Ursprungligen BJ K 36 (Bergslagernas Järnväg). Tillverkat 1890 vid Motala Verkstad (nr 105)
Uppställd på Torekällberget i Södertälje - 21 augusti 2019
Foto: Lars Johnson

Foto: Lars Johnson

Foto: Lars Johnson

BJ K 36 på vändskiva vid lokstall
Foto: okänd i Järnvägsmuseets fotosamling


Tillbaka till lok och järnvägsrelaterat