Lomax


Den 1 mars 2015 förlorade LOMAX kraften i motorerna och drev i svårt väder på grund, vid Buarøy, Norge. Besättningen på två man undsattes av Kystvakten, men försöken att dra LOMAX loss misslyckades. Under åren fram till lyftet med en pontonkran från Eide-Lift den 3 juni 2018 har flera misslyckade försök att dra LOMAX loss gjorts.


LOMAX har lyfts av grundet vid Buarøy där båten legat i drygt 3 år - 3 juni 2018
Foto Torstein Saksvik

LOMAX
Foto Torstein Saksvik


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan