Bogserbåten Lövsta.

SGDT - 12353 / SFC-4116 (Flyttad till Båtregistret i juli 1994).
Byggd 1920 vid Metvikens Mek. Verkstad i Vasa (Stål)
14,60 x 4,00 x 2,07 m - 20 / 0 (SV 1925)
Maskin: Bolinders Råoljemotor på 80 hk. Ersattes av okänd motor på 135 hk 1958. Har nu en Scania DSI 11 på ca 260 hk.

Byggdes för Silva Oy, Kaskö som NARE. Silva Oy köptes av Kramfors AB som lät föra över båten till Kramfors 1921. Såldes den 30 okt 1929 till Stockholms stads Renhållningsverk för 8 250 kr och döptes om till LÖWSTA, samt stationerades vid soptippen i just Lövsta. Senare ändrades stavningen till LÖVSTA. Köptes 1939 till Stockholms Kustartilleriförsvar, KA 1, och blev kvar där som passagerarslup mm till 1976 då hon köptes av Stockholms Allmänna Dykarsällskap. Ägdes sedan, från 1978 av M Andersson, Sigtuna och från 1983 av Lars Ove Andersson, Södertälje som betalade 58 000 kr. Såldes för 130 000 kr 1986 till Lindbergs Bygg & Skärgårdsservice, Ingmarsö som tydligen sålde henne tillbaka till L O Andersson 1993. Såld på 90-talet till Leif Westberg, Stockholm och därifrån 2001 till Marie-Louise Strandborg och Leif Westberg, Stockholm. Genomgick omfattande renoveringar fram till 2011 då båten försåldes till Färjerederiet för placering vid vägfärjelinjen Ekerö-Adelsö som assistans för linfärjan vintertid.
Text: Bengt Westin (kompl. Leif Westberg)


NARE
Nare
Foto: G. Stengels saml. via Bengt Westin

LÖVSTA
Lövsta
Foto: Christer Samuelsson via Bengt Westin

LÖVSTA vid Skeppsholmen 25 juli 2004.
Lövsta

Lövsta

LÖVSTA vid Skeppsholmen 18 november 2004.
Lövsta

LÖVSTA vid Skeppsholmen 6 juni 2005.
Lövsta

LÖVSTA vid Ragnhildsborg 16 september 2006.
Lövsta
Foto: Conny Åslund

LÖVSTA vid Ragnhildsborg 11 juni 2011
Lövsta
Foto: Anders Winter


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan