Lugnvik.

Oregistrerad
Byggd 1884 vid Hernösands Verkstad & Varfs Nya AB (Järn)
65,0’ x 15,0’ x 4,0’ fot - (Nybyggd 1874)
19,28 x 4,45 x 1,28 m - (MB 1898)
19,15 x 4,56 x 2,43 m – 51,01 / 5,47 (SV 1921)
Maskin: 2 st Varvets 2cy ångmaskiner á 25 Hk = 50 Ihk, ersatt av 2 st HMV 2cy comp.ångmaskiner á 50 hk = 100 Ihk (1905)
Byggdes för Lugnviks Nya AB, Lugnvik som 1898 blev Björkå AB, Lugnvik. Levererades med namnet LUGNVIK. Kontrakt 17/8 1904: Björkå AB, Lugnvik för bogs. LUGNVIK två maskiner om 60 Ihk, panna om 7,84 kg. Pris: 17.000 kr. En ång. om 25 hkr har af hrr Falck och Gjörud blifvit beställd vid HMV. (VA 15/10). Kölen har man i dessa dagar sträckt till en ny bogserbåt för Falck & Gjörud. (VA 30/4 1884). En vid HMV nybygd ångare gick af stapeln i måndags och erhöll namnet Lugnvik. Tillhör Lugnviks sågverksbolag. 65 fot lång, 15 fot bred, 4,6 fot djupg. Drifves af tvenne machiner om 25 Hkr. (VA 24/8 1883). Såldes efter 76 år för samma ägare 1962 till Fruktlagret AB, Sundsvall och byggdes om till den för bogserbåtar lite ovana skepnaden av fruktlager/affär. Såldes 1973 till Lennart Hållander, Domsjöverken och han börjades rusta henne till frtitidsbåt och hann måla henne vit, men i stället sjönk hon i Domsjö båthamn. Hållander blev sjuk och avled 1986, men före det köptes båten 1980 av två okända män som bärgade båten och lyfte upp henne på kajen i Örnsköldsvik den 24 juli 1980. Ett försök till renovering igångsattes, bl a skars några plåtar ut, och en propeller kapades med axel och allt och såldes. Därefter lät de henne ligga. Då inga ägare gick att finna övertogs skrovet av Örnsköldsviks kommun som 1989 överlät henne till konstnären Anders Åberg, Häggvik. Ligger numera upplagd på Mannaminne som museifartyg.
Text: Bengt Westin.


LUGNVIK
Lugnvik
Foto Torsten Sundins saml. via Bengt Westin.

LUGNVIK
Lugnvik
Foto Tage Hedborg via Bengt Westin.

LUGNVIK
Lugnvik
Foto J R Boman via Bengt Westin.

LUGNVIK
Lugnvik
Foto Rune Högströms saml. via Bengt Westin.

LUGNVIK i Sundsvall - 12 juni 1964
Lugnvik
Foto Lars Brolin via Bengt Westin.

LUGNVIK
Lugnvik
Foto Lars Brolin via Bengt Westin.

LUGNVIK
Lugnvik
Foto Jan Häggström via Bengt Westin.

LUGNVIK
Lugnvik
Foto Jan Häggström via Bengt Westin.

LUGNVIK
Lugnvik
Foto Jan Häggström via Bengt Westin.

LUGNVIK
Lugnvik
Foto Bengt Westin.

LUGNVIK
Lugnvik
Foto Bengt Westin.

LUGNVIK - 1993
Lugnvik
Foto: Bo Holmqvist via Lennart Hedlund


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan