Lumparlands kyrka

Lumparlands kyrka är tillängnad Sankt Andreas, Petrus bror. Den är äldst av Ålands träkyrkor, färdigställd 1728. Det är den tredje kyrkan i ordningen på den här platsen. Den föregående brändes av ryska soldater på 1720-talet.


Lumparlands kyrka - 31 augusti 2022
Foto Lars Johnson

Foto Lars Johnson

Foto Lars Johnson

Foto Lars Johnson

En fattiggubbe
Foto Lars Johnson

Foto Lars Johnson

Det gamla bårhuset
Foto Lars Johnson


Tillbaka till kyrkor på Åland
Tillbaka till startsidan