Luna

SEIU – 6627
Byggd 1907 vid Eriksbergs Mek. Verkstad AB, Göteborg (Stål)
15,63 x 4,20 x 1,75 m – 26,66 / 5,27 (SS 1955)
Maskin: Varvets ångmaskin på 80 Ihk - ersatt av en 2-takts Detroitdiesel på 147 Ehk (1960)

Byggdes för AB Kol & Koks, Stockholm som GERDA. Köptes 1917 av Upsala Transport & Bogserings AB, Uppsala som döpte om henne till LUNA, men detta bolag köptes av Stockholms Transport & Bogserings AB, Stockholm 1918. Transportbolaget konkursade 1924 och övertogs av Stockholms Enskilda Bank, Stockholm som 1925 ombildade till Stockholms Nya Transport & Bogserings AB, Stockholm och 1926 till Stockholms Transport & Bogserings AB, Stockholm. Motoriserades 1960 men blev snart obehövlig och såldes den 16 nov 1973 till KB R. Keyser & Co, Älvsjö för 80.000 kr. Dykab Vattenbyggarna AB, Stockholm blev nästa ägare 1986 för 75.000 kr, men sålde igen 1987 till Marin & Maskin i Skm AB, Stockholm för bara 30.000 kr. 1988 var hon bara värd 15 000 kr då Thomas Lundholm, Stockholm köpte. Blev hos honom fritidsfartyg med namnet SNOBBEN.
Via gåvohandling den 30 sept. 2012 överförd till Stig-Göran Selin, Vagnhärad. Såldes 2014 till Johan Belsing, Strängnäs som döpte om till LUNA ”Af Strängnäs”, men sålde igen 2015 till Marie Edman, Hållnäs där namnet blev VIKEN ”af Fagerviken”. Sjönk i Fagerviken av okänd anledning den 25 januari 2020.
Text: Bengt Westin (motor: Conny Åslund), Johan Belsing


Luna
Foto: Malte Erikssons saml via Bengt Westin

Luna
Foto: Malte Erikssons saml via Bengt Westin

TB´s LUNA på Strömmen 30/3 1969
Luna
Foto: Christer Samuelsson

TB´s LUNA passerar Blockhusudden 19/5 1969
Luna
Foto: Christer Samuelsson

Luna
Foto: Jan Häggström via Bengt Westin

SNOBBEN
Luna
Foto: Bengt Westin

SNOBBEN vid Ragnhildsborgs Varv - 28 maj 2005.
Luna

Luna

Luna

SNOBBEN i Ragnhildsborg 4/7 2008
Foto: Christer Samuelsson

LUNA med WILLY på släp till Köping - 25 maj 2014
Foto: Johan Belsing

Foto: Johan Belsing

Foto: Johan Belsing

Foto: Johan Belsing

Foto: Johan Belsing

Foto: Johan Belsing

Foto: Johan Belsing

Foto: Johan Belsing

Foto: Johan Belsing


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan