Lusten 10

Byggd 1928 vid C J Wennbergs Mek. Verkstad, Karlstad (N.b. 80)
9,0 x 2,4 x 0,8 m. Nitat stålskrov med plattgattad akter.
Motor: Bolinder 20 hkr, ersatt 1957 av en Bolinder-Munktell typ 1054 på 46 hkr

Detta var den första Lustenbåten som försågs med direktinsprutad dieselmotor. Trähytt akter om motorn. Under andra världskriget drevs båten med gengas. Såld 1986 till Håkan Larsson, Torsby. Såld samma år till Fryksdalens Laxodling i Torsby som arbetsbåt. Såld igen 1993 en privatperson i Deje.
Fakta: Håkan Larsson, Boris Wall


Flera Lustenbåtar upplagda på land vid Klarälvens Flottningsförenings verkstad i Dyvelsten, Forshaga, hösten 1985. Från vänster ses LUSTEN 9, LUSTEN 8, LUSTEN 10 och LUSTEN 15 .
Foto Håkan Larsson.

Foto Håkan Larsson.

Ett antal Lustenbåtar fotograferade på land vid flottningsföreningens verkstad i Dyvelsten, Forshaga på vintern 1986. Från vänster: LUSTEN 9, LUSTEN 8, LUSTEN 10 och LUSTEN 15. Dessa fyra båtar hade gallrats ut och skulle bjudas ut till försäljning under kommande vår
Foto Håkan Larsson.

Lite längre fram på senvintern togs ytterligare några bilder av de upplagda Lustenbåtarna. Från vänster ses LUSTEN 15, LUSTEN 10, LUSTEN 8, LUSTEN 9 och längst till höger ligger en av de radiostyrda prejbåtarna, det är troligen ROTORN men det kan också vara KOLLEKTORN. Allra längst tillvänster skymtar LUSTEN 2, PER-ERIK och LUSTEN 14, infrusna i Klarälvens is.
Foto Håkan Larsson.

LUSTEN 10 och LUSTEN 15
Foto Håkan Larsson.

På sommaren 1986 köptes LUSTEN 10 av Fryksdalens Laxodling och flyttades till Hänsjön som ligger strax norr om Torsby. Fryksdalens Laxodling drev där en fiskodling och var i behov av en isgående arbetsbåt eftersom deras odling låg mitt ute i sjön.
Foto Håkan Larsson.

LUSTEN 10 låg uppdragen på land, senvintern 1987, efter sin första säsong i Hänsjön.
Foto Håkan Larsson.

När våren kom tjänstgjorde LUSTEN 10 som ”ispassare” i Hänsjön igen. Här ses hon passera på långt håll under en inspektionsresa strax efter islossningen. Fryksdalens Laxodling expanderade detta år och flyttade sin fiskodling från Hänsjön till Fryken under sommaren.
Foto Håkan Larsson.

När LUSTEN 10 hade flyttats till Fryken på hösten 1987 användes hon som distans mellan stranden och den första odlingskassen som skulle fyllas med levande småfisk. Sättfisken, som kom per lastbil, tappades över i ett plaströr som ledde fisken dit den skulle.
Foto Håkan Larsson.

När flottningen på Klarälven skulle läggas ner 1991 visades en dokumentärfilm om verksamheten i TV. I filmen förekom en del äldre filmsekvenser, som den här där LUSTEN 10 assisterar ett timmersläp genom Karlstad.
Foto Håkan Larsson.

På sommaren 1988 låg LUSTEN 10 och väntade på uppdrag, fortfarande med fiskmatningsröret monterat. I bakgrunden skymtar Skôrpa och Engerdalen.
Foto Håkan Larsson.

LUSTEN 10 hade sin bryggplats vid förutvarande Björnide biltipp i Torsby. Här har hon, försommaren 1989, fått sällskap av sin gamla syster LUSTEN 11 som nu fått ny identitet som ÄLVAN.
Foto Håkan Larsson.

Sedan Fryksdalens Laxodling hade byggt upp en ändamålsenlig kajanläggning, längre bort i bild, och anlagt kraftiga barriärer till skydd mot isens rörelser, minskade behovet av att använda LUSTEN 10 och hon fick mestadels ligga stilla vid bryggan.
Foto Håkan Larsson.

I julveckan 1989 lyftes LUSTEN 10 och ÄLVAN med mobilkran och sattes på land vid den gamla biltippen ”Björnidet”. Det var rejält kallt och båtarna fick huggas loss ur isen innan de kunde lyftas upp. Efter att ha legat upplagd i några år såldes LUSTEN 10 tillbaka till Klarälvdalen.
Foto Håkan Larsson.


Tillbaka till Klarälvens Flottningsförening
Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan