Lusten 11

Byggd 1930 av C.J. Wennbergs Mekaniska Verkstad i Karlstad. Nitat stålskrov.
9,20 x 2,36 x 1,12 m.
Maskin: Den första motorn var en 1-cyl. tändkulemotor av fabrikat Avance. Den ersattes av en 1-cyl.”Seffle-motor” med 35 hkr effekt. Den första dieselmotorn, en Bolinder-Munktell typ 1054, installerades 1957. (4-cyl marindieselmotor med 54 eff. hkr.) Den nuvarande Volvomotorn som är en 6-cyl f.d. lastbilsmotor D47 på 92 br.hk sattes in omkring 1980.

Köptes ny av Klarälvens Flottningsförening som LUSTEN 11, och trafikerade Klarälvens nedre delar fram till 1986. Nuvarande ägare är Håkan Larsson i Torsby som har döpt om till ÄLVAN.
Fakta: Håkan Larsson, Torsby


LUSTEN XI nylevererad
Foto okänd i Karl-Einar Lefverströms saml. via Håkan Larsson

LUSTEN 11, som under en tid var stationerad vid kanalen i Forshaga, övertar här ett virkessläp som den större bogserbåten ENGERDALEN just har lämnat av. LUSTEN 11 hade som uppgift att föra in släpen i Forshaga kanal där virket slussades ner till Vänerns vattennivå. Bilden är tagen någon gång mellan 1971 och 1981. ENGERDALEN kom till Klarälven på senhösten 1970 och 1982 upphörde all bogsering av buntat virke på Klarälven Därefter flottades virket i lös form ända ner till skogsindustrin i Skoghall.
Foto Okänd i Håkan Larssons saml.

LUSTEN 11 upplagd på isen under traverskranen vid flottningsföreningens verkstad i Dyvelsten, Forshaga, på senvintern 1986.
Foto Håkan Larsson.

Uppe på träbryggan, ovanför LUSTEN 11, skymtar DRAGAREN 6.
Foto Håkan Larsson.

LUSTEN 11 med sin vackert formade akter
Foto Håkan Larsson.

LUSTEN 11 såldes maj 1986 till Håkan Larsson i Torsby som då var timanställd av Klarälvens Flottningsförening. Bilden togs en tid efter försäljningen.
Foto Håkan Larsson.

Leveransbild, tagen i september 1986, strax före avfärden från flottningsföreningens verkstad i Dyvelsten, Forshaga.
Foto Håkan Larsson.

Paus på väg till den nya hemorten
Foto Håkan Larsson.

Foto Håkan Larsson.

En månad efter Lusten 11´s ankomst till sin nya ägares hem fick hon sällskap av ”rederisystern” Skôrpa som nu hade tagits upp efter avslutad säsong.
Foto Håkan Larsson.

LUSTEN 11 låg upplagd och orörd i nära tre år efter ägarbytet, men på våren 1989 inleddes en genomgripande uppfräschning.
Foto Håkan Larsson.

Skrovet slipades ner och grundmålades.
Foto Håkan Larsson.

Den nya färgsättningen valdes med de gamla bogserbåtarna på Fryken som förebild.
Foto Håkan Larsson.

Även namnet förändrades, från LUSTEN 11 till det geografiskt neutrala ÄLVAN.
Foto Håkan Larsson.

Klar för avfärd till sjösättningsplatsen.
Foto Håkan Larsson.

ÄLVAN, nyss sjösatt i Fryken vid det gamla hamnmagasinet Torsby Faktori.
Foto Håkan Larsson.

ÄLVAN fick sin första bryggplats i Björnidet, där Fryksdalens Flottningsförening tidigare hade haft verksamhet. Vid den förutvarande ”biltippen” hade nu Fryksdalens Laxodling etablerat en nyanlagd fiskodling. ÄLVAN blev förtöjd bredvid sin gamla systerbåt Lusten 10 som tidigare hade tillhört Klarälvens Flottningsförening, men som nu var arbetsbåt hos Fryksdalens Laxodling.
Foto Håkan Larsson.

Ett av ÄLVAN´s första bogseruppdrag bestod i att transportera två stora pråmar från Fryksta i söder till Torsby i norr, för en firma som skulle börja med sjunkvirkesbärgning där.
Foto Håkan Larsson.

Efter tidvis besvärlig navigering i tät dimma nådde bogserbåten med sitt släp till slutmålet efter 18 timmars gång. Dagen efter, när den här bilden togs, var vädret strålande vackert.
Foto Håkan Larsson - oktober 1989

ÄLVAN, som hade försetts med ekolod, assisterade sjunkvirkesbärgarna genom att lokalisera djuphålor i sjöns botten, där förhållandevis mycket sjunkvirke hade samlats under åren.
Foto Håkan Larsson.

Efter hand, när avståndet mellan den mobila sjunkvirkesbärgaren och landtagningsplatsen blev allt större, hände det att ÄLVAN fick hjälpa till med bogsering av sjunkvirkespråmarna.
Foto Håkan Larsson - 1990

Bogsertrossen hade kortsats in strax innan ÄLVAN skulle anlöpa den gamla kajplatsen i Oleby där sjunkvirket lastades upp.
Foto Håkan Larsson.

Foto Håkan Larsson.

I julveckan 1989 lyftes ÄLVAN med mobilkran och ställdes på sin trailer vid den gamla biltippen ”Björnidet”.
Foto Håkan Larsson.

Vid samma tillfälle lyftes även LUSTEN 10 och ställdes upp på land. Det var rejält kallt och båda båtarna fick huggas loss ur isen innan de kunde lyftas upp.
Foto Håkan Larsson.

ÄLVAN står uppställd på Ångrike Fryksdalens förrådsgård. Syftet är att hon efter uppsnyggning ska kunna ingå i Fryksdalens Flottningsmuseum.
Foto: Per Hilding

Håkan Larsson:
I mitten av 1990-talet fick jag ett något udda uppdrag, nämligen att bogsera levande regnbågslax för ett lokalt fiskodlingsföretag. Företaget har två odlingar i Övre Fryken, men man övervintrar fisk enbart i Torsby. Varje vår flyttas därför ca 150 ton småfisk till systeranläggningen i Stöpafors, norr om Sunne. Ett släp bestod av sex till åtta kassar, som vardera har ca 20 meters diameter och sex meters djupgående. Farten under bogseringen var ungefär ½ knop. Varje säsong gjorde vi två resor i månadsskiftet april / maj och dessutom en resa i december med tomma ramar (kassar utan nät) i motsatt riktning, efter årets fiskslakt. Numera har fiskodlingen en egen bogserbåt och sköter sina transporter i egen regi. Deras bogserbåt, ex. Dragaren 5, har ursprungligen tillhört Klarälvens Flottningsförening och således varit rederisyster till Älvan.
Teckning av Håkan Larsson

ÄLVAN och LUSTEN 13 i Sunne 1995
Teckning av Håkan Larsson


Till båtar på Fryken
Tillbaka till Klarälvens Flottningsförening
Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan