Lusten 12

Byggd 1948 vid C J Wennbergs Mek. verkstad i Karlstad (n.b. 111)
10,0 x 2,8 x 1,2 m.
Motor: Seffle 216 BF-6177


LUSTEN 12
Foto Karl-Einar Lefverström via Håkan Larsson


Tillbaka till Klarälvens Flottningsförening
Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan