Lusten 15

Byggd 1905 vid C J Wennbergs Mek. Verkstad (nb 27)
Nitat stålskrov med originellt formad rundgattad akter.
Maskin: Okänd ångmaskin, senare ersatt av tändkulemotor, 1957 ersatt av en Bolinder-Munktell, typ 1053 på 36 hkr.

Byggdes för Mölnbacka-Trysil AB som KRAFT. Köptes 1957 av Klarälvens Flottningsförening och döptes till LUSTEN 15. Såld 1986 till en grupp kamrater i trakten av Stöllet i norra Värmland, som senare sålde båten vidare till en privatperson i Deje.
Fakta: Håkan Larsson (Bl a ur: Pråmkanalen i Karlstad, av Lars Wennberg), Boris Wall


LUSTEN 15 fotograferad på hösten 1985 vid flottningsföreningens verkstad i Dyvelsten, Forshaga.
Foto Håkan Larsson.

LUSTEN 15
Foto Håkan Larsson.

LUSTEN 15
Foto Håkan Larsson.

Flera Lustenbåtar upplagda på land vid Klarälvens Flottningsförenings verkstad i Dyvelsten, Forshaga, hösten 1985. Från vänster ses LUSTEN 9, LUSTEN 8, LUSTEN 10 och LUSTEN 15.
Foto Håkan Larsson.

Foto Håkan Larsson.

Ett antal Lustenbåtar fotograferade på land vid flottningsföreningens verkstad i Dyvelsten, Forshaga på vintern 1986. Från vänster: LUSTEN 9, LUSTEN 8, LUSTEN 10 och LUSTEN 15. Dessa fyra båtar hade gallrats ut och skulle bjudas ut till försäljning under kommande vår
Foto Håkan Larsson.

Lite längre fram på senvintern togs ytterligare några bilder av de upplagda Lustenbåtarna. Från vänster ses LUSTEN 15, LUSTEN 10, LUSTEN 8, LUSTEN 9 och längst till höger ligger en av de radiostyrda prejbåtarna, det är troligen ROTORN men det kan också vara KOLLEKTORN. Allra längst tillvänster skymtar LUSTEN 2, PER-ERIK och LUSTEN 14, infrusna i Klarälvens is.
Foto Håkan Larsson.

LUSTEN 10 och LUSTEN 15
Foto Håkan Larsson.

KRAFT/LUSTEN 15 i behov av lite omvårdnad - september 2011
Foto Boris Wall

Foto Boris Wall

Foto Boris Wall

Foto Boris Wall

Foto Boris Wall


Tillbaka till Klarälvens Flottningsförening
Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan