Lusten 8

Byggd 1924 vid C J Wennbergs Mek. Verkstad, Karlstad (N.b. 76)
9,4 x 2,3 x 0,9 m. Nitat stålskrov med rundgattad akter.
Motor: Bolinder 25 hkr, ersatt av en Volvo D-67

Såld till Håkan Rutgersson, Karlstad 1986. Vidaresåld till Värmlands Museum. Renoverad i utställningsskick, försedd med Sefflemotor typ S 110 BF på 25 hkr. Båten är idag ”flaggskepp” hos Dyvelstens Flottningsmuseum i Forshaga.
Fakta: Håkan Larsson


Flera Lustenbåtar upplagda på land vid Klarälvens Flottningsförenings verkstad i Dyvelsten, Forshaga, hösten 1985. Från vänster ses LUSTEN 9, LUSTEN 8, LUSTEN 10 och LUSTEN 15 .
Foto Håkan Larsson.

Foto Håkan Larsson.

Ett antal Lustenbåtar fotograferade på land vid flottningsföreningens verkstad i Dyvelsten, Forshaga på vintern 1986. Från vänster: LUSTEN 9, LUSTEN 8, LUSTEN 10 och LUSTEN 15. Dessa fyra båtar hade gallrats ut och skulle bjudas ut till försäljning under kommande vår
Foto Håkan Larsson.

Lite längre fram på senvintern togs ytterligare några bilder av de upplagda Lustenbåtarna. Från vänster ses LUSTEN 15, LUSTEN 10, LUSTEN 8, LUSTEN 9 och längst till höger ligger en av de radiostyrda prejbåtarna, det är troligen ROTORN men det kan också vara KOLLEKTORN. Allra längst tillvänster skymtar LUSTEN 2, PER-ERIK och LUSTEN 14, infrusna i Klarälvens is.
Foto Håkan Larsson.

LUSTEN 9 och LUSTEN 8
Foto Håkan Larsson.

LUSTEN 8 låg kvar i vid flottningsföreningens verkstad Forshaga i flera år efter försäljningen. När den här bilden togs 1989 tycks någon ha roat sig med att kludda på namnet.
Foto Håkan Larsson.

När det blev beslutat att den nedlagda Flottningsföreningens verkstad skulle förvandlas till ett flottningsmuseum köpte museet LUSTEN 8 och helrenoverade henne till utställningsskick. Vid invigningen av Dyvelstens Flottningsmuseum i juni 1996 framfördes ett litet skådespel ombord på LUSTEN 8 ute på älven.
Foto Håkan Larsson.

LUSTEN 8 är idag något av flaggskepp på Dyvelstens Flottningsmuseum i Forshaga - 28/6 2008
Foto Håkan Larsson.

Foto Håkan Larsson.


Tillbaka till Klarälvens Flottningsförening
Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan