Lusten 9

Byggd 1924 vid C J Wennbergs Mek. Verkstad, Karlstad (N.b. 79)
9,0 x 2,4 x 0,8 m. Nitat stålskrov med plattgattad akter.
Motor: Bolinder 15 hkr, ersatt av en Volvo D-67 på 135 hkr

Styrhytt av plåt, placerad akter om motorn. Såld 1986 till en av flottningsföreningens anställda. Nyinsatt motor: Volvo D 67 på 135 hkr. Vidaresåld något år senare till en privatperson i Deje.
Fakta: Håkan Larsson, Boris Wall


LUSTEN IX
Foto Anders Winters saml.

Flera Lustenbåtar upplagda på land vid Klarälvens Flottningsförenings verkstad i Dyvelsten, Forshaga, hösten 1985. Från vänster ses LUSTEN 9, LUSTEN 8, LUSTEN 10 och LUSTEN 15 .
Foto Håkan Larsson.

Foto Håkan Larsson.

Ett antal Lustenbåtar fotograferade på land vid flottningsföreningens verkstad i Dyvelsten, Forshaga på vintern 1986. Från vänster: LUSTEN 9, LUSTEN 8, LUSTEN 10 och LUSTEN 15. Dessa fyra båtar hade gallrats ut och skulle bjudas ut till försäljning under kommande vår
Foto Håkan Larsson.

Lite längre fram på senvintern togs ytterligare några bilder av de upplagda Lustenbåtarna. Från vänster ses LUSTEN 15, LUSTEN 10, LUSTEN 8, LUSTEN 9 och längst till höger ligger en av de radiostyrda prejbåtarna, det är troligen ROTORN men det kan också vara KOLLEKTORN. Allra längst tillvänster skymtar LUSTEN 2, PER-ERIK och LUSTEN 14, infrusna i Klarälvens is.
Foto Håkan Larsson.

LUSTEN 9 och LUSTEN 8
Foto Håkan Larsson.

Vid försäljningen 1986 såldes LUSTEN 9 utan motor. Köpare var en av de anställda vid flottningsföreningens verkstad. Redan på sommaren samma år hade han båten nymålad och körklar med nyinsatt motor från en gammal buss. Här ligger LUSTEN 9 vid verkstadens brygga i Dyvelsten, Forshaga.
Foto Håkan Larsson.


Tillbaka till Klarälvens Flottningsförening
Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan