Lusten 3 (2)

Byggd 1939 vid C J Wennbergs Mek. Verkstad, Karlstad (N.b. 95), nitat stålskrov.
10,0 x 2,8 m.
Maskin: Seffle F 18 BF, senare ersatt av en BM 1053 på 36 hkr.

Levererades 1/5 1939. Ombyggd och utrustad med två flytpontoner tjänstgjorde båten senare på sjön Lusten som BÄRGAREN 2. Behålls vid utförsäljningen 1992 av KFF som beredskapsbåt, senare överflyttad till flottningsmuséet i Dyvelsten.
Fakta: Boris Wall, Håkan Larsson


LUSTEN 3
Foto Bernt Fogelberg i Bengt Westins saml.

Foto Bernt Fogelberg i Bengt Westins saml.

BÄRGAREN 2 fotograferad 1990 vid båtplatsen Sjövik i sjön Lusten.
Foto Håkan Larsson

BÄRGAREN 2 i Dyvelsten
Foto Anders Winter


Tillbaka till Klarälvens Flottningsförening
Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan