Lusten VI (2)

Byggd vid C J Wennbergs Mekaniska Verkstad i Karlstad
10,0 x 2,8 x 1,4 m.
Maskin: Ursprungligen en ELLWE semidiesel ersatt 1956-57 av en 2-cyl Seffle semidiesel, typ 122 BF på 90 hkr.

LUSTEN VI fick Sefflemotorn installerad hos Karlstads Flottningsförening vintern 1956-57. Fick då även en Seffle ställbar propeller. Har varit hos privatpersoner under många år, övertogs 2008 av Ångbåtssällskapet Polstjärnan som har påbörjat renovering av båten.
Info: Boris Wall


LUSTEN VI
Foto Boris Wall

LUSTEN VI
Omslagsbild från en turistbroschyr från Karlstad i Håkan Larssons saml.

Detalj av ovanstående bild


Tillbaka till Klarälvens Flottningsförening
Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan