Lusten VII (2)

Byggd 1940 vid C J Wennberg Mek. Verkstad i Karlstad. Levererad 6/5 1940
10,0 x 2,8 x 1,4 m.
Maskin: Ursprungligen troligen utrustad med gengasaggregat. Senare ersatt av en Scania-Vabis (enda Lustenbåten med en Scania)
Info: Boris Wall och Håkan Larsson


LUSTEN VII
Vykort i min saml.

LUSTEN VII skadades svårt vid storbranden i Åmål vintern 2010. Enbart skrovet återstår. Båten återfinns numera i Småland och Växjötrakten där renovering och återuppbyggnad sker. Skrovet skall riktas och blästras. Färgen förblir grön. Ångdrift och överbyggnad liknande HERBERT i Alingsås. Om allt går enligt plan så får vi se resultatet 2017. Det ser vi fram emot.
Foto: Patrik Jonasson

Foto: Patrik Jonasson


Tillbaka till Klarälvens Flottningsförening
Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan