T 38

Byggdes 1951 vid Kockums.
23,0 x 5,2 x 1,5 m. Depl. 40 ton.
3 x Isotta-Fraschini IF 184C - 4500 hk. 2 x Ford V8 marin - 170 hk. 3 propellrar. 50 knop.
1 - 40 mm akan M/36, 2 - 8 mm ksp M/36, 2 - 53,3 cm TT M/47, 6 - sjb.
Besättning 16 man.
Utrangerades 1 jan. 1975. Överlämnades till Malmö Sjöfartsmuseum som museibåt men återfinns vid Marinmuseet i Karlskrona.


T38
Foto Anders Winter

T38 på banderoll på Gålö - 10 september 2016


Tillbaka till Torpedbåtar, Motortorpedbåtar samt Robotbåtar
Tillbaka till Flottan