T 46


T 46 byggdes på Kockums 1957, utrangerades 1984 och ägs numera av H.M.Konungen.
23,0 x 5,9 x 1,5 m. 43 ton.
Motor: 3 st Isotta-Fraschini IF184C på sammanlagt 4 500 hkr samt 2 st Ford V8 Marin på 170 hkr. 45 knop
Bestyckning: 1 st 40mm akan m/36, 2 st 8mm ksp m/36 samt 2 st 53,3 cm TT m/47.
Besättning: 16 man


T 46 framför Kungl. Slottet - 3 augusti 1990
Foto Lars Johnson

Foto Lars Johnson

Foto Lars Johnson

Foto Lars Johnson

T 46 på Gålö - 10 september 2016
Foto Lars Johnson

Foto Lars Johnson

Foto Lars Johnson

Foto Lars Johnson

Foto Lars Johnson

Foto Lars Johnson

T 46 på Gålö - 9 september 2017
Foto Lars Johnson

Foto Lars Johnson

Foto Lars Johnson

Foto Lars Johnson

Foto Lars Johnson

Skiss över T42-T56
via Mikael Holm


Tillbaka till Torpedbåtar, Motortorpedbåtar samt Robotbåtar
Tillbaka till Flottan