Mälaren

6621
Byggd 1888 vid Ekensbergs Varv, Stockholm eller 1878 vid W. Lindbergs Mek. Verkst & Varfs AB, Stock¬holm Nb 146 (Järn)
18,41 x 4,36 x 2,53 m - /u 10 (SS 1917)
18,05 x 4,18 x 2,36 m – 36,80 / 8,02 (SS 1933)
Maskin: Okänd ångmaskin på 120 Ehk / 150 Ihk

Byggdes för J. Land och D & J. Berggrens Bogserings- och Transport AB, Stockholm som MÄLAREN. Köptes omkring 1895 av D. & J. Berggrens Bogser & Transport AB, Stockholm, ett företag som 1909 köptes av Stockholms Transport & Bogserings AB, Stockholm. T & B konkursade 1925 och övertogs av Stockholms Enskilda Bank som bildade Stockholms Nya T & B AB samma år och Stockholms Transport & Bogserings AB 1926. Inte långt därefter, den 26 juli 1935 köptes båten av Cyrus Bergström & John Sörman, Stockholm och de meddelade 1936 att den var skrotad.
Text: Bengt Westin


Mälaren vid Kvicksundsbron ca. 1931.
Mälaren
Vykort postgånget 1931


Tillbaka till TB
Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan