Malmön 2

Byggd på 1955 av John Nordin, Ås, Örnsköldsvik.
10,90 x 2,55 m. Volvo TMD 70 på 150 hk.

Byggd som MALMÖN 2, senare MODO 3. Skeppare var Rune Sellin, som 1973 även blev ägare till båten. Båten skötte transporten av vattenlagrat timmer vid Domsjös sågverk. Rune gick i pension 1990 varvid båten övertogs av Domsjösågen som körde båten i egen regi med Börje Svensson som skeppare till 1997, sedan blev hon upplagd.
Fakta Håkan Sundström


Malmön 2 upplagd, med hennes två skeppare framför.
Fr.v Rune Sellin och t h Börje Svensson.
Tidningsurklipp via Håkan Sundström

Straxt före uppläggningen
Tidningsurklipp via Håkan Sundström

MODO 3 - När dessa kort togs så var båten rensad på motor,hydraulstyrning, spel, timmergrind o.dyl.
Foto: Håkan Sundström

Foto: Håkan Sundström

Foto: Håkan Sundström

Foto: Håkan Sundström

Foto: Håkan Sundström

Foto: Håkan Sundström


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan