Flygvapenmuseet, Malmslätt - 18 juli 2017
Pionjärtiden, första världskriget och mellankrigstiden.


Thulin G - 1917
Spaningsflygplan. I tjänst 1917 - 1922.
Tillverkades vid Ab Enoch Thulins Aeroplanfabrik, Sverige. Motor: Benz III på 150 hk.
Spännvidd 17,20 m, längd 9,4 m. Max startvikt 1 540 kg. 2 mans besättning. 120 km/t.
Foto: Lars Johnson

Foto: Lars Johnson

Foto: Lars Johnson

Foto: Lars Johnson

Foto: Lars Johnson


L II - Donnet-Lévêque - 1913
Skol- och spaningsflygplan. I tjänst 1914 - 1918.
Detta var den andra av två flygbåtar hos Marinens flygväsende. Köptes till Sverige av Skandinaviska Aviatik AB (Carl Cederström) och användes på flygskolan på Malmen. Marinen köpte planet på hösten 1913. Sista flygningen skedde 1918 (131 flygtimmar).
Tillverkades i Frankrike av Donnet-Lévêque, motor Gnôme 80 hk. Spännvidd 11,6 m längd 7,9 m. Max startvikt 560 kg. 110 km/t. 1-2 mans besättning.
Foto: Lars Johnson

Foto: Lars Johnson

Foto: Lars Johnson


Macchi - M.7 - 1921
Jaktflygbåt. I tjänst 1921 - 1926.
Fyra flygplan köptes begagnade från Italien.
Tillverkades i Italien av Macchi, motor Isotta-Fraschini V6 på 250 hk. Spännvidd 9,9 m längd 8,1 m. Max startvikt 1 100 kg. 200 km/t. 1 mans besättning.
Detta är det enda bevarade exemplaret i världen.
Foto: Lars Johnson

Foto: Lars Johnson

Foto: Lars Johnson

Foto: Lars Johnson


B 1 - Bréguet C.U-1 - 1912
Skolflygplan. I tjänst 1912 - 1915.
Det första biplanet i svenska arméflyget var denna B 1 som kom tvåa i en militär flygtävling i Frankrike. (Sverige införskaffade ett ex. vardera av ettan och tvåan).
Tillverkades i Frankrike av Bréguet, motor Salmson Canton-Unné på 85 hk. Spännvidd 12,7 m längd 8,4 m. Max startvikt 780 kg. 100 km/t. 1-2 mans besättning.
Flygplanet totalhavererade 1915 utaanför Linköping. Motor, stjärtparti och en kylare bevarades, resten har rekonstruerats av en grupp inom Svensk Flyghistorisk Förening.
Foto: Lars Johnson

Foto: Lars Johnson

Foto: Lars Johnson

Foto: Lars Johnson


M 1 - Nieuport IV-G - 1912
Skolflygplan. I tjänst 1912 - 1919.
Det första monoplanet i svenska arméflyget var denna B 1 som kom etta i en militär flygtävling i Frankrike. (Sverige införskaffade ett ex. vardera av ettan och tvåan).
Tillverkades i Frankrike av Nieuport, motor Gnôme 50 - 85 hk. Spännvidd 10,9 m längd 7,8 m. Max startvikt 450 kg. 90-100 km/t. 1-2 mans besättning.
Flygplanet flögs 1962 i samband med firandet av militärflyget 50 år i Sverige.
Foto: Lars Johnson

Foto: Lars Johnson

Foto: Lars Johnson

Foto: Lars Johnson

Foto: Lars Johnson


SK 1 - Albatross B.II - 1925
Skolflygplan. I tjänst 1914 - 1929.
Redan 1914 införskaffades den första Albatrossen av arméns flygväsende. Från 1915 tillverkades 40 kopior av olika verkstäder i Sverige. 1919 köpte Marinens flygväsende fem flygplan från Tyskland. När Flygvapnet bildades 1926 överfördes alla flygplan dit som SK 1.
Tillverkades ursprungligen av Albatross Flugzeugwerke, Tyskland, men även vid Svenska Aeroplanfabriken, Södertelge Werkstäder, Nordiska aviatikbolaget samt Flygkompaniets Tygverkstäder, Malmen. Motor Mercedes D.II 120 hk. Spännvidd 13,0-13,1 m längd 7,8 m. Max startvikt 1 100 kg. 110-120 km/t. 1-2 mans besättning.
Detta exemplar är byggt vid Flygkompaniets Tygverkstäder, Malmen 1925. Togs ur tjänst 1929 med en flygtid på 682 timmar.
Foto: Lars Johnson

Foto: Lars Johnson


Ö 1 - Tummelisa - 1928
Övningsflygplan. I tjänst 1920 - 1935.
Användes för utbildning av blivande jaktpiloter.
Tillverkades i Sverige vid Flygkompaniets verkstäder, Malmen och Centrala Flygverkstaden Malmen. Motor Thulin A på 90 hk. Spännvidd 7,8 m längd 5,5 m. Max startvikt 570 kg. 150 km/t. 1 mans besättning.
Flygplanet flögs 1962 i samband med firandet av militärflyget 50 år i Sverige.
Foto: Lars Johnson

Foto: Lars Johnson


SK 5 - Heinkel HD 35 - 1925
Skolflygplan. I tjänst 1925 - 1929.
Var tänkt som ersättare till Albatros, men ansågs vara för motorsvag. Såldes och civilregistrerades 1930. Avregistrerades 1940. Hittades i en lada 1964. Renoverades under två års tid av SFF.
Tillverkades i Tyskland av Ernst Heinkel Flugzeugwerke. Motor Mercedes D.II på 120 hk. Spännvidd 11,0 m längd 7,5 m. Max startvikt 1 060 kg. 140 km/t. 1-3 mans besättning.
Endast en SK 5 fanns i FV.
Foto: Lars Johnson

Foto: Lars Johnson


J 1 - Phönixjagaren - 122 D.II - 1920
Jaktflygplan. I tjänst 1920 - 1933.
Tillverkades i Österrike av Phönix Flugzeugwerke. Licenstillverkades även vid Flygkompaniets verkstäder, Malmen. Motor Antingen Hiero, 230 hk, eller Hiero 200 hk, eller BMW IIIA 185 hk. Spännvidd 9,8 m längd 6,6 m. Max startvikt 1 030-1 110 kg. 160-180 km/t. 1 mans besättning.
22 flygplan tillverkade i Österrike och 10 i Sverige. Nr 947 är en av de första inköpta från Österrike av armén. Överfördes till Flygvapnet när det bildades 1926. Avfördes 1928.
Foto: Lars Johnson

Foto: Lars Johnson

Foto: Lars Johnson

Foto: Lars Johnson

Foto: Lars Johnson


S 6 - Fokker C.V-E - 1934
Spaningsflygplan. I tjänst 1927 - 1946.
Tillverkades i Holland av Fokker. Motor Bristol Jupiter VI på 455 hk., eller Nohab My VI på 600 hk. Spännvidd 12,5-15,3 m längd 9,4 m. Max startvikt 2 400 kg. 190-230 km/t. 2 mans besättning.
12 flygplan köptes från Holland och 35 tillverkades på licens av Centrala Verkstäderna Malmen. Förutom kamera kunde en 8 mm rörlig ksp placeras i bakre sitsen. Några plan hade även två fast placerade ksp. Kunde även utrustas med bomber, 2 x 50 kg eller 6 x 12 kg, vilka hängdes under vingarna. Förutom hjul kunde planet även förses med skidor eller pontoner.
Museets flygplan tillverkades i Sverig 1934. Kasserades 1945 efter 1 689 timmars flygtid. Renoverades och flögs 1962 när flyget firade 50 år i Sverige, samt även 1963 i Holland när deras flygvapen hade ett jubileum. Planet flög både dit och hem för egen maskin.
Foto: Lars Johnson

Foto: Lars Johnson

Foto: Lars Johnson

Foto: Lars Johnson


SK 10 - Raab-Katzenstein RK-26 Tigerschwalbe - 1934
Skolflygplan. I tjänst 1932 - 1945.
Tillverkades i Tyskland av Raab-Katzenstein samt på licens i Sverige av AB Svenska Järnvägsverkstädernas Aeroplanavdelning (ASJA). Motor: Walter Castor 1A på 240 hk. Spännvidd 8,4-15,3 m längd 6,6 m. Max startvikt 1 100 kg. 200 km/t. 1-2 mans besättning.
Ett exemplar beställdes av ASJA från Tyskland 1931, 25 stycken licenstillverkades i Sverige. Ursprungligen ett sportflygplan men det användes för avancerad flygträning. Av de 25 levererade förstöres 18 i haverier. Museets plan levererades 1934 och avfördes 1944. Det är det enda bevarade exemplaret av SK 10.
Foto: Lars Johnson

Foto: Lars Johnson

Foto: Lars Johnson

Foto: Lars Johnson

Foto: Lars Johnson


B 4 - Hawker Hart - 1937
Bombflygplan. I tjänst 1934 - 1947.
Tillverkades i England av Hawker Aircraftcompany samt på licens av ASJA, Linköping. Motor: Bristol Pegasus IM2, 590 hk., eller Perseus XI 745 hk., eller Nohab MY VIIA på 590 hk. Spännvidd 11,4 m längd 8,6 m. Max startvikt 2 400 kg. 260 km/t. 2 mans besättning.
En rörlig och en fast ksp. Bomblasten uppgick till 200 kg.
Ursprungligen tänkt som spaningsplan (S 7) men behovet av lätt bombplan var större. Användes som störtbombare. Under finska vinterkriget utrustades den svenska frivilligflottiljen F 19 med 4 Hart-bombare, vilka även kunde förses med skidor.
Museets flygplan är enbart målad i de finska färgerna vid tiden för F 19s insats, det var ej med där och då.
Foto: Lars Johnson

Foto: Lars Johnson

Foto: Lars Johnson

Foto: Lars Johnson

På flygkroppens utsida finns skidor avsedda för besättningen i händelse av nödlandning bakom fiendelinjerna.
Foto: Lars Johnson

Foto: Lars Johnson


Flygvapenmuseet
Flygsidan
Startsidan