S/S Marieholm

7958
Byggd 1934 av A P Møller, Odense
63,7 x 9,9 x 5,8 m. 1 162 br.ton - 715 dwt.
Ångmaskin
Byggd för räkning Svenska Amerika Linien och använd för uppsamlingsresor från hamnar i Östersjön till Göteborg och SALs större Atlantfartyg. Såldes 1940 till Marinförvaltningen och användes av dem som stabsfartyg. Utrangerades och såldes 1977. Återfinns nu i Göteborg som restaurangfartyg.

Marieholm
Vykort i min saml.

Marieholm vid Berga, april 1975
Foto: Lars Johnson

Marieholm vid Skeppsholmen, maj 1975
Foto: Lars Johnson

Foto: Lars Johnson


Tillbaka till SAL
Tillbaka till startsidan