Marma.

SGUR – 11197 (25/2 1971)
Byggdes 1926 vid Mohögs Mek. Verkstad AB i Sundsvall. Kölsträcktes den 4 juni, sjösattes den 30 sept 1926
20,28 x 5,50 x 2,94 m (nybyggd)
Maskin: en ångmaskin på 215 Ihk.

Levererades den 6 okt 1926 till Marma Sågverks AB, Söderhamn som MARMA. Bolaget ändrades den 26 sept 1933 till Marma-Långrörs AB. Köptes 1969 av Arne Avelins Bogserbåts AB, Lidingö och då uppgavs säljaren vara Marma Sulfitfabriks AB? Maskineriet togs ur, och för blott 3.850 kr köptes hon den 12 maj 1973 av Axel Rune Högström. Hon hade då registrerats den 25 feb 1971 som SGUR-11197. Låg länge vid kaj i Sundsvall och fick efter något år namnet STARK-OTTER. Såldes 1987 för 65 000 kr till Sören Robertsson m.fl. i Stockholm och blev liggande där. Såldes igen 1990, nu till Pr/ U. Wallgren, Stockholm och sattes under någon slags renovering. Eldhärjades på juldagen 2000 och hela överbyggnaden förstördes. Renoverades, och enligt ett meddelande i jan 2002, försedd med ångmaskin igen? Ägdes på slutet av en caféidkare vid namn Ronja, men pga av obetalda skulder lyftes båten upp på land i Frihamnen i månadsskiftet sept-okt 2005 och lär ska ha skrotats.
Text: Bengt Westin


MARMA - 1950-talet
Marma
Foto: Lennart Hedlunds saml.

Marma 3 juni 1967
Marma
Foto: Lars Brolin via Bengt Westin

På slipen (till höger)
Marma
Foto: Lars Brolin via Bengt Westin

Hos Avelins
Marma
Foto: Helge Nilsson via Bengt Westin

Marma vid Alvikskajen 17/1 1970
Marma
Foto: Christer Samuelsson

Marma
Foto från Rune Högström via Bengt Westin

Marma
Foto från Rune Högström via Bengt Westin

Marma
Foto från Rune Högström via Bengt Westin

Marma
Foto Jan Häggström via Bengt Westin

STARK-OTTER
Marma
Foto Christer Samuelsson via Bengt Westin

STARK-OTTER eldhärjad vid Söder Mälarstrand - 4 januari 2001
Marma
Foto Christer Samuelsson via Bengt Westin

STARK-OTTER med ny överbyggnad
Marma
Foto Christer Samuelsson via Bengt Westin

STARK-OTTER under skrotning i Frihamnen - 3 oktober 2005
Marma
Foto Claes Sandberg via Bengt Westin


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan