Marma II

Oregistrerad
Byggd 1899 vid Hernösands Verkstad & Varfs AB, Härnösand (Järn)
18,21 x 3,90 x 1,82 m – 34,31 / 9,81 (SV 1915)
Maskin: Varvets comp. ångmaskin på 83 Ihk, ersatt av en Bolinders Råoljemotor på 120 Hk 1952.

Byggdes för Svanö AB, Svanö som SVANÖ, men byttes bort 1906 mot den betydligt större EROS. Ny ägare blev Ferdinand Nätterqvist, Härnösand och han döpte båten till EROS. Svanö har bytt sin bogserång. ’Svanö’ mot ång. ’Eros’, tillhörig ett rederi här i staden. ’Eros’ är större och starkare än ’Svanö’. Den erlagda mellanafgiften är icke för oss uppgiven. Befälhafvarna byta ock platser. (VA 17/10 1906). Året därpå byttes den bort igen till Rossö Ångsågs AB, Nyland. Som dellikvid lämnades TINGVALLA III. Rossö Ångsågs AB har af rederiet för ång. ’Eros’ tillhandlat sig denna, hvaremot Eros rederi tillhandlat sig Rossöbolagets ång. ’Tingvalla III. (VA 20/6 1907). I Rossö döptes båten till ROSSÖ, men den blev bara kvar 8 år i Nyland innan den såldes 1915 till Marma Sågverks AB. På järnväg fraktades MARMA II, som den döpts till, från Söderhamn till Myssje. Sjönk på vårvintern 1928 utanför sågmagasinet i Marma men bärgades omgående. Företaget ändrades den 23 sept 1933 till Marma-Långrör AB, Marma och 1952 sattes en motor in. På sjön Marmen gick sedan båten till en bit in på 1960-talet då den lades upp i brist på arbete. Omkring mitten av 1970-talet köptes båten till Robert Larsson, Gävle. Denne behöll båten några år men avled runt 1980 och dödsboet sålde till Onni Arisalmi, Gävle. Sedan även Arisalmi avlidit i feb 1994 köptes båten av Håkan Hallberg, Ljusne. Såldes 2008 till Hans-Ove Norén, Örebro som bygger om båten till passagerarfartyg med namnet LIDEN. Såldes den 8 juli 2019 till Skärgårdskompaniet i Östergötland med hemort i Harstena och i dec. anmäldes att båtens namn var SVANÖ.
Text: Bengt Westin, kompl. Roger Nymark, Patrik Nylin


ROSSÖ
Foto i Lars Brolins saml. via Bengt Westin

MARMA II
Foto i Lars Brolins saml. via Bengt Westin

MARMA II
Foto Bernt Fogelberg i Bengt Westins saml

MARMA II
Foto Christer Samuelsson via Bengt Westin

LIDEN i Hjälmare docka - 27 december 2012
Foto Anna Karlsson via Henning Blick

LIDEN i Hjälmare docka - 6 april 2013
Foto Bengt Westin

Foto Bengt Westin

LIDEN utanför Wadköping på Svartån i Örebro - 8 augusti 2015
Foto Tony Nordesjö

LIDEN i Hjälmare docka - 1 april 2016
Foto Bengt Westin


Till Marma-Långrör
Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan