Neptun II

Byggd 1875 vid Motala Mek. Verkstad AB, Motala (järn)
17,28 x 3,66 x 1,42 m. - 34,44/25,63 (MB 1915)
Maskin: Varvets 1-cyl. ångmaskin på 40 IHK (11 x 11 tum). Ersatt 1916 av okänd ångmaskin.

Byggdes som passagerarslup för Ångslups AB Neptun, Söderhamn som NEPTUN II. Priset var 18.500 kr. Köptes 1916 av Pr/Petrus Omberg, Kramfors och blev bogserbåt med namnet NEPTUN. Överfördes 22 feb. 1917 till Bogserings AB Wictoria, Kramfors. Köptes 1918 av Ångermanälfvens Flottningsförening, Nyland och dessa fraktade henne till Malgomaj. Uppgavs 1919 ägd av ÅFF:s Drift AB, Malgomaj som MARS. 1922 meddelade ÅFF att båten skrotats vintern 1920-21 men 1924 ändrade man detta till att hon "bara" förbyggts och fått däck. ÅFF:s Drift AB likviderades 1935 och det blev bara ÅFF igen till 1960-talet då hon såldes till B. Strandberg, Wilhelmina som skrotade båten 1965.
Text: Bengt Westin


NEPTUN II i Söderhamnsån
Foto Okänd, i Lars Brolins saml.

MARS med ruffbyggnad - 1921
Foto Okänd - Kulturarv Västerbotten/Skellefteå museum via Lennart Hedlund

MARS på Malgomaj
Foto Frans Samuelsson - Kulturarv Västerbotten/Skellefteå museum via Lennart Hedlund

Ombord på MARS - 1920-talet
Till vänster kockan Edith Rådström och till höger Nannie Lundberg, stående äldsta sonen Karl-Erik och dottern Ingeborg
Foto Okänd - Kulturarv Västerbotten/Skellefteå museum via Lennart Hedlund

MARS - vid relingen Karl Erik Lundberg. Längst till höger Carl Hammar.
Foto Okänd - Kulturarv Västerbotten/Skellefteå museum via Lennart Hedlund

MARS vid Stalonäset vid Malgomaj. Från Vilhelmina utgår den vackra färdleden upp efter Ångermanälvens sjökedja; Måcksjön, Varesen, Malgomaj och Kultsjön till Hatfjelldalen i Norge. Den stora sjön Malgomaj trafikerades med ångbåt till Stalonäset vid sjöns nordvästra ända.
Foto Okänd - Kulturarv Västerbotten/Skellefteå museum via Lennart Hedlund

MARS - Ilastning av ved från pråm
Foto Okänd - Kulturarv Västerbotten/Skellefteå museum via Lennart Hedlund

MARS omkring 1924-1926
Foto Okänd - Kulturarv Västerbotten/Skellefteå museum via Lennart Hedlund

MARS vid Maksjötjärns brygga 1924-1926. Restuatrisen Edith Rådström ombord.
Foto Okänd - Kulturarv Västerbotten/Skellefteå museum via Lennart Hedlund

MARS - Ilastning av bil från Maksjötjärns brygga
Foto Okänd - Kulturarv Västerbotten/Skellefteå museum via Lennart Hedlund

MARS vid Stalobryggan
Foto Okänd - Kulturarv Västerbotten/Skellefteå museum via Lennart Hedlund

MARS - Nanny Lundberg, omkring 1925
Foto Okänd - Kulturarv Västerbotten/Skellefteå museum via Lennart Hedlund

MARS - Malgomaj, Erik Lundberg i styrhytten
Foto Okänd - Kulturarv Västerbotten/Skellefteå museum via Lennart Hedlund

MARS vid gamla bryggan från tiden 1918-1921
Foto Okänd - Kulturarv Västerbotten/Skellefteå museum via Lennart Hedlund

MARS vid den brygga som byggdes 1922
Foto Okänd - Kulturarv Västerbotten/Skellefteå museum via Lennart Hedlund

MARS
Foto Olav Flodin - Kulturarv Västerbotten/Skellefteå museum via Lennart Hedlund


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan