Mars

6620
Byggd 1899 vid Eriksbergs Mek. Verkstad AB, Göteborg (Stål)
16,06 x 3,90 x 2,12 m – 28,23 / (SS 1955)
Maskin: Varvets ångmaskin på 85 Ihk

Byggdes för Upsala Transport & Bogserings AB, Uppsala som MARS. Från 1910 med hemort Stockholm. Upsala T & B köptes 1918 av Stockholms Transport & Bogserings AB som gick i konkurs 1924 och övertogs av Stockholms Enskilda Bank. Överförd till Stockholms Nya Transport & Bogserings AB 1924, som ändrade firma 1926 till Stockholms Transport & Bogserings AB. Utrangerades och såldes i dec. 1956 till Sixten Pettersson och Hugo Mattsson, Vätö för 2.000 kr, och de intygade att de skrotade båten 1957.
Text: Bengt Westin

Mars
Foto ur Malte Erikssons saml. via Bengt Westin

Mars i Uppsala 3/5 1948
Foto J Robert Boman via Bengt Westin


Tillbaka till TB
Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan