Meander


Byggd 2006 vid Gebr. Kooiman, Zwijndrecht
29,80 x 9,50 x 2,50 m. 239/71 ton
Maskin: 2 x Mitsubishi på 1278 hk vardera.

Levererad till Rederij Driemast B.V. i Vreeswijk som MEANDER.
Fakta: http://www.tug-meander.com/


MEANDER utanför Gävle - 28 juli 2013
Foto Lars-Gunnar Fernlund

Foto Lars-Gunnar Fernlund


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan