Mega.


SDKW
Byggd 1974 vid Oy Wärtsilä AB, Helsingfors Nb 405 (stål)
39,90 x 12,90 x 5,00 m – 680 / 204
Maskin: 4 st Wärtsilä 824 TS dieselmotorer á 978 kW (Dieselelektriskt). Bogprop. av okänt fabrikat. 14 knop.

Byggdes för Helsingfors Stads Hamnstyrelse, Helsingfors som TEUVO. Såldes den 8 okt 1985 till Oy Hangon Hinaus AB, Hangö som den 14 nov 1985 meddelade att de ändrat namnet till AATOS. Köptes den 22 jan 1992 av Oy Alfons Håkans AB, Helsingfors som den 3 juni 1993 överlät båten till Lumi Shipping Oy, Kemi och där fick hon namnet MEGA. De nya ägarna lät bygga om henne vid Kvaerner Masa Yard, Perno till skjutbogserare samma år, men 10 år senare kom hon till Sverige. Nya ägare blev Österströms Rederi AB, Gryt som köpte henne tillsammans med pråmen MOTTI, byggd 1993 på 8 212 dwt. Såldes 23 sept 2005 från Rederi AB Nedjan till Scandinavian Bulkers AS, Oslo för € 5,0 Milj. med övertagande i feb 2006. Enl bare boatavtal hyrdes båt och pråm ut till Österströms Rederi AB, Norrköping. Har rätt att föra svensk flagg till som längst 23 sept 2013. Såld 26/3 2008 till Briese Schiffahrts GmbH & Co i Tyskland.

Pråmen MOTTI (SOLY) byggd 1993, 130,10 x 23,90 x 5,40 m. 5 165/1 550 br/n.ton
Österströms Rederi AB, Norrköping. Även MOTTI är såld 26/3 2008 till Briese Schiffahrts GmbH & Co i Tyskland.
Fakta: Bengt Westin


Påskjutande bogseraren Mega och pråmen Motti.
Mega och Motti
Foto: Stig Samuelsson

Mega och Motti
Foto: Stig Samuelsson

Mega och Motti
Foto: Stig Samuelsson

Mega
Foto: Stig Samuelsson (Skeppare på Karl-Erik)

Mega och Motti i Oskarshamn 27/7 2007.
Mega och Motti
Foto: Stig Samuelsson


Här finns Österstöms Rederi ABs egen hemsida.


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan