Mercur

JHQM/SFMO - 3210(1898)
Byggd 1889 vid Motala Mek. Verkstad AB, Motala (Järn) 27,74 x 6,25 x 2,59 m (Nybyggd 1889) 26,54 x 6,35 x 2,81 m – 131,35 / 84,07 (SS 1933) Maskin: Varvets comp.ångmaskin (742 – 408 x 495 mm) på 240 Ihk Byggdes för Bergningsbolaget Neptun, Cronstadt, kostade 81.000 kr och döptes till MERCUR. Övertogs 1898 av Bergnings- och Dykeri AB Neptun, Stockholm som använde henne till 1936. Slopades 1936 och maskin och panna revs ur i dec 1937 och hon blev pråm . Bergnings- och Dykeri AB Neptuns i Stockholm bärgningsångare ’Mercur’, har slopats som bärgningsfartyg och ändrats till upplagspråm. Fartyget är byggt i Motala år 1889 av stål. (SST 1-1937). Förliste den 24 sept 1944 men bärgades och sannolikt blev hon skrot.
Text: Bengt Westin

Mercur
Foto Anders Engdahls saml.

Mercur
Vykort i Christer Samuelssons saml.


Tillbaka till Neptunbolaget
Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan