Mette Meng

Byggd 1922 vid Glommen Mek Verksted, Fredrikstad (38)
13,4 x 3,5 x 1,8 m. - 18 brt
Ångmaskin som 1963 ersattes av en Albin Diesel

Byggdes som D/S FRANK för räkning E.M. Hansen, Veumsgt. 2, Fredrikstad. Kapades 2 februari 1945 av Milorg tillsammans med 11 andra bogserbåtar och flydde till Sverige. Blev kvar i Sverige till krigsslutet. Såldes 1947 till Haldenvassdraget och döptes då om till METTE MENG. Var i drift som timmerdragare vid Haldenkanalen fram till 1983 då timmerflottningen upphörde. Såldes då till en privatperson i Ørje, alternativt redan då till Stiftelsen D/S Engebret Soot i Ørje.
Källa: Stiftelsen Haldenvassdragets kanalmuseum, Harald Lorentzen


Haldenkanalens tre timmerdragare SKULERUD, METTE MENG och RAGNVALD BØDKER
Foto Alexander Ytterborg

METTE MENG - 2 november 2012
Foto Harald Lorentzen

METTE MENG
Foto Harald Lorentzen

Foto Harald Lorentzen


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan