Mikael Perssons bilder

Mikael tjänstgjorde på Modos båtar från 1977 och ett par år framåt.

Sandvik och Renö i Wasa skärgård 1978
Foto: Mikael Persson via Håkan Sundström

Foto: Mikael Persson via Håkan Sundström

Kämpe, Öregrund 1979
Foto: Mikael Persson via Håkan Sundström

Foto: Mikael Persson via Håkan Sundström

I Öregrund 1979 i väntan på bra väder.
Främst Kolbjörn, Polar och Frans Michael. Bakom ligger Pitsund, Nestor och Kämpe.
Foto: Mikael Persson via Håkan Sundström

I Öregrund 1979 i väntan på bra väder.
Främst Kolbjörn, Polar och Frans Michael. Bakom ligger Pitsund, Nestor och Kämpe.
Foto: Mikael Persson via Håkan Sundström

Öregrund 1979
Främst ligger Renö, Nestor och Polar. Bakom ligger Frans Michael och Kämpe.
Foto: Mikael Persson via Håkan Sundström

Frans Michael efter kollision med finlandsbåten i Örnsköldsviks skärgård, ca 1984
Foto: Mikael Persson via Håkan Sundström

Oden 1977-78
Foto: Mikael Persson via Håkan Sundström

Viking 2, fotograferad från Sandvik i slutet av 1970-talet.
Foto: Mikael Persson via Håkan Sundström

Doggen och Stacke, 1979.
Foto: Mikael Persson via Håkan Sundström

Domsjö 1980. Hemmahamnen för:
Kämpe, Frans Michael och Sandvik. Bakom Sandvik skymtar Gibb.
Foto: Mikael Persson via Håkan Sundström

Nestor i Västervik 1979.
Foto: Mikael Persson via Håkan Sundström

Pitsund i Västervik 1979.
Foto: Mikael Persson via Håkan Sundström

Kämpe vid varvet i Husum, 1982.
Foto: Mikael Persson via Håkan Sundström

Sandvik till ankars
Foto: Mikael Persson via Håkan Sundström

Pitsund och Nestor. Öregrund 1979.
Foto: Mikael Persson via Håkan Sundström

Pitsund och Nestor. Öregrund 1979.
Foto: Mikael Persson via Håkan Sundström

Troligen John Ekman. Slutet av 1970-talet.
Foto: Mikael Persson via Håkan Sundström


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan