Minerva

3733 - SFND
Byggd 1900 vid Jönköpings Mek. Verkstad AB, Jönköping Nb 27 (Stål)
90,0’ x 20,0’ x 7,0’ fot – (MB 1900)
26,06 x 5,95 x 3,61 m – 123,12 / 27,90 (SS 1933)
Maskin: Varvets 2cy comp.ångmaskin (17” – 29 ¾” x 17 ½”) på 382 Ihk

Byggdes för byggm. C.O. Lundberg, Stockholm som OTHILIA. Firma och båtar övertogs 1906 av Stockholms Transport & Bogserings AB, Stockholm och där ändrades namnet till MINERVA 1917. T & B konkursade 1925 och övertogs av Stockholms Enskilda Bank som bildade Stockholms Nya T & B AB samma år och Stockholms Transport & Bogserings AB 1926. Grundstötte och sjönk delvis i Kalixs skärgård den 5 aug 1955 varvid sprickor uppstod i botten under maskinrumet. Var på resa Nyborg-Bergholmen. Bärgades den 7 aug av Neptuns POSEIDON och infördes till Luleå varv för reparation. Tappade ett timmerlass den 28 aug samma år på resa Karlsborgsverken-Köpmanholmen med timmer till Forss AB. Överraskades av hård sydlig vind och bogserkabeln brast varför 23 ramar slogs sönder till ett värde av 250 000 kr. Gick till 1961 då hon såldes till Gustaf Carlsson, Sundbyberg för vidare befordran till AB Demonteringar, Västerås 1962 som skrotade.
Text: Bengt Westin

Othilia
Foto Bengt Westins saml.

Othilia
Foto Bengt Westins saml.

Minerva
Foto Bengt Westins saml.


I sju knops fart gick Minerva på ett stengrund i Kalix östra skärgård. Hela besättningen på elva man hoppade över till närliggande timmerflottar.
Urklipp ur NSD via Anders Omberg

Neptunbolagets bärgningsbåt Poseidon lyckades med alla sina pumpar igång, och hålen i bottnen provisoriskt lagade, få Minerva flytande igen.
Urklipp ur NSD via Anders Omberg

Här löper Poseidon in i Luleå hamn med den bärgade Minerva.
Urklipp ur NSD via Anders Omberg


Tillbaka till Transportbolaget
Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan