Mjølner


Byggd 1878 vid Kockums Mekaniska Verkstäder, Malmö (18)
302 depl ton
Ångmaskin 80 hkr ?

Byggdes för räkning Christiania Havne Commission, Oslo som MJØLNER. Upphuggen 1954.


MJØLNER
Foto i Harald Lorentzens saml.

Halvmodell av isbrytaren MJØLNER utförd 1878 på Kockums
Foto Marcin Babul/Malmö Museer - MSM - Malmö Sjöfarts Museums föremålssamling

Isbrytaren MJØLNER i aktion. Fin illustration med för mig okänd konstnär.
Via Harald Lorentzen


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan